Hiển thị kết quả duy nhất

32.800.000
43.029.000
11.150.000
16.900.000