Hiển thị kết quả duy nhất

43.029.000
27.100.000
16.900.000
82.500.000